carlosjai.me

Advent of Code – Day 7: No Space Left On Device

Galician

O enunciado.

Vale, o enunciado está en inglés, e é unha matada traducilo. Así que podedes velo aquí en inglés. Nun futuro, se teño tempo, tradúzoo.

A solución.

Tiven que crear e usar varias clases (unha para o programa principal, dous clases, e DataInput). Tamén hai cambios no pom (para engadir Lombok) e no .gitignore.
Así que é un lío pegalo aquí. A solución pódese ver neste commit do meu repo de github: https://github.com/carlos-puente/advent-of-code-2022/commit/0c9f657e9c8045e64df4f0ff552f99622cd822f6

Regresar á páxina principal do Advent of Code 2022.

English

The statement

https://adventofcode.com/2022/day/7

Solution.

I had to create and use several classes (one for the main program, two classes, and DataInput). There are also changes in the pom (to adding Lombok) and in the .gitignore.
So it’s a mess to paste all here. The solution can be seen in this commit from my github repo:

https://github.com/carlos-puente/advent-of-code-2022/commit/0c9f657e9c8045e64df4f0ff552f99622cd822f6

Return to Advent of Code 2022 main page.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.